Adwokat – Sprawy gospodarcze i skarbowe

Ocieplanie pianką PUR - Toruń Bydgoszcz Ile kosztuje ocieplenie pianką - Cena ocieplania PUR
Ocieplanie domu pianką lub wełną
Wrzesień 1, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – dostępne zabiegi odmładzające
Wrzesień 24, 2019

Adwokat – Sprawy gospodarcze i skarbowe

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat trudniący się prawem karnym ma wiele zadań, jakie zobowiązują do odpowiedzialności oraz solidności. Właściwe reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi jest priorytetem jego fachu. Każda sprawa, w której ktoś jest podejrzany lub oskarżony o naruszenie praw zawartych w kodeksie karnym oraz innych ustawach zalicza się do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je posortować na kilka mniejszych kategorii, które określają rodzaje wykroczeń: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Należy jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są osądzane według tych samych reguł i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to sprawy, z którymi adwokaci stykają się najczęściej. W tej grupie znajdują się przestępstwa, jakie mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Z reguły są to wykroczenia związane z ruchem drogowym, na przykład prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo wypadki, w których adwokaci zapewniają pomoc sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci trudnią się też sprawami dotyczącymi przestępstw narkotykowych, a także kradzieży, wyłudzeń, oszustw lub fałszerstw – również w wypadku dokumentów, pieniędzy, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy w prawie karnym, powodują znaczną krzywdę wobec osób poszkodowanych, to znaczy mają negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne oraz bezpośrednio na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa na tle seksualnym, a także zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Najlżejsze powszechne sprawy karne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego zaliczają się do bardziej złożonych spraw, ponieważ odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek marki. Adwokaci podejmując się spraw ze sfery gospodarki pośród innych działań reprezentacyjnych, dbają także o to, żeby procedury sądowe jak najmniej oddziaływały na renomę, pozycję oraz interesy firm. Gospodarcze sprawy karne tyczą się w głównej mierze finansów, a także wszelkich działań wpływających na szkodę spółki. Największą szkodę dla firm mogą wywoływać wszelkiego rodzaju oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Zazwyczaj realizowane przez kancelarię prawną postępowania tyczą się również malwersacji finansowych – w tym także internetowych oraz czynnego lub biernego łapownictwa, zwłaszcza gdy ma przekonywać do działań na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest także dostępna w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Z reguły skarbowe sprawy karne są skutkiem nieodpowiedniego wykonywania rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń najczęściej nie wynika z niewiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nieuczciwymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest także zasadne w przypadkach, gdy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom w celu wywołania szkody oraz ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie potrzebny, gdy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również gdy w ciągu działań kontroli skarbowej zostaną udowodnione zarobki z nieujawnionych źródeł. Bywa też tak, że drogą sądową trzeba domagać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze tyczą się osób, które już zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą w związku z tym podjąć konkretne czynności. Są to więc sprawy związane z sposobem oraz kryteriami odbywania wyroku oraz zapłatą grzywny lub wypełnianiem obowiązków, ustalonych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w staraniach o lepsze warunki kary. Najczęstszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy obejmujące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego lub przerwy w odbywaniu kary więzienia. Zazwyczaj skazani również zabiegają o orzeczenie kary łącznej w wypadku, gdy dokonanych zostało więcej wykroczeń przed poznaniem wyroku lub zmianę formy odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Zdarzają się również przypadki, kiedy osadzony domaga się rekompensaty od aresztu śledczego, jeżeli jego zdrowie uległo pogorszeniu z uwagi na złe warunki w areszcie. Adwokat może również wypracować rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniejszej szkodliwości społecznej należą do grupy wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to konsekwencje tych działań mogą być dla sprawców poważne i zawierać takie konsekwencje karne jak na przykład: zakazy pełnienia pewnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach albo prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu także wszelkie kolizje i zdarzenia drogowe, choć zwykle są to mniej poważne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz z zaśmiecaniem. Wykroczeniowe sprawy karne to również niewłaściwe usuwanie odpadów, długotrwały brak dowodu osobistego lub kierowanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Takie sprawy, choć mają niższą negatywna wartość podlegają tak samo rzetelnej pracy adwokata, jak w wypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.